提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·康定
四川甘孜州康定市朋布西鄉江德村
1上墳sy55nʌ33tsə33 sy55nʌ33tsə33 sy55 33 tsə33
2ʌ55tsə53 ʌ55tsə53 ʌ55 tsə53
3他父親ʌ33tsə55ɦɛ55vʌ53 ʌ33tsə55ɦɛ55vʌ53 ʌ33 tsə55 ɦɛ55 53
4兔唇ŋə55tsə55vʌ55lø53 ŋə55tsə55vʌ55lø53 ŋə55 tsə55 55 53
5tə33tsə55tsʌ53 tə33tsə55tsʌ53 33 tsə55 tsʌ53
6哪個xʌ55tsə53 xʌ55tsə53 55 tsə53
7哪些xʌ55tsə33 xʌ55tsə33 55 tsə33
8嘴唇ŋə55tsə55ʐə55m·bʌ53 ŋə55tsə55 ʐə55mbʌ53 ŋə55 tsə55 ʐə55 53
9圓珠筆jɛ~33tsə55pi33 jɛ~33tsə55pi33 jɛ~33 tsə55 pi33
10夾菜khə33pə55tsə55tsʌ53 khə33pə55tsə55tsʌ53 khə33 55 tsə55 tsʌ53
11抱歉mə55ʐə55tə55tɕə55tsə53 mə55ʐə55tə55tɕə55tsə53 55 ʐə55 55 tɕə55 tsə53
12tsə33tsɛ53 tsə33tsɛ53 tsə33 tsɛ53
13小刀ʐə33tɕə55tsə33tsɛ53 ʐə33tɕə55 tsə33tsɛ53 ʐə33 tɕə55 tsə33 tsɛ53
14小板凳pə33n·the55tsə33tsɛ53 pə33nthe55 tsə33tsɛ53 33 the55 tsə33 tsɛ53
15tɕə55tsə33tsɛ53 tɕə55 tsə33tsɛ53 tɕə55 tsə33 tsɛ53
16小病nɛ55tsɛ55tsə33tsɛ53 nɛ55tsɛ55 tsə33tsɛ53 55 tsɛ55 tsə33 tsɛ53
17小舅ɛ33ɣø55tsə33tsɛ53 ɛ33ɣø55 tsə33tsɛ53 ɛ33 ɣø55 tsə33 tsɛ53
18尺(量詞)tʂhə33tsə53 tʂhə33tsə53 tʂhə33 tsə53
19尺子tʂhə33tsə53 tʂhə33tsə53 tʂhə33 tsə53
20居然ʌ33tsə55tɕhi53 ʌ33tsə55 tɕhi53 ʌ33 tsə55 tɕhi53
21開水tɕə55tə55tsə33-sə33 tɕə55 tə55tsə33-sə33 tɕə55 55 tsə33 33
22擰(乾)nʌ33tsə55tsʌ33 nʌ33tsə55tsʌ33 33 tsə55 tsʌ33
23整日tʌ33si55tsə33 tʌ33si55tsə33 33 si55 tsə33
24李子li33tsə53 li33tsə53 li33 tsə53
25杯子pe55tsə33 pe55tsə33 pe55 tsə33
26tsʌ55tsə33 tsʌ55tsə33 tsʌ55 tsə33
27ji55tsə53 ji55tsə53 ji55 tsə53
28正月tʌ55ji55tsə53 tʌ55ji55tsə53 55 ji55 tsə53
29毛衣a̱33tsə55kɔ̱55n·thɔ̱53 a̱33tsə55 kɔ̱55nthɔ̱53 33 tsə55 kɔ̱55 thɔ̱53
30沸水tɕə55tə33tsə33 tɕə55tə33tsə33 tɕə55 33 tsə33
31燈泡pɔ̱55tsə33 pɔ̱55tsə33 pɔ̱55 tsə33
32燒煮(燉)ni33tsi55tsə33 ni33tsi55tsə33 ni33 tsi55 tsə33
33燒煮(肉)n·dɔ̱55ni33tsə53 ndɔ̱55 ni33tsə53 dɔ̱55 ni33 tsə53
34燒水tɕhə55khi55ni33tsə53 tɕhə55khi55 ni33tsə53 tɕhə55 khi55 ni33 tsə53
35燒水壺tɕhi55khi55tsə55ʐʌ55ŋ·gə53 tɕhi55khi55 tsə55ʐʌ55ŋgə53 tɕhi55 khi55 tsə55 ʐʌ55 ŋ·53
36燒窯jʌ33tsə55nʌ55tshə53 jʌ33tsə55 nʌ55tshə53 33 tsə55 55 tshə53
37燒煮khi33tsə53 khi33tsə53 khi33 tsə53
38燒煮(熬)ni33tsə53 ni33tsə53 ni33 tsə53
39煮藥me55ni33tsə53 me55ni33tsə53 me55 ni33 tsə53
40皇后tsə55mu33 tsə55mu33 tsə55 mu33
41瓜子qwa̱55tsə53 qwa̱55tsə53 qwa̱55 tsə53
42生氣mə55ʐə55tə33tsə33 mə55ʐə55tə33tsə33 55 ʐə55 33 tsə33
43jʌ33tsə53 jʌ33tsə53 33 tsə53
44khwɛ33tsə53 khwɛ33tsə53 khwɛ33 tsə53
45筷筒khwɛ33tsə55ɕy53 khwɛ33tsə55 ɕy53 khwɛ33 tsə55 ɕy53
46算命tsə55nʌ33tɕʌ33 tsə55nʌ33tɕʌ33 tsə55 33 tɕʌ33
47tshɛ33tsə53 tshɛ33tsə53 tshɛ33 tsə53
48篩(小孔的)ʂɛ33tsə53 ʂɛ33tsə53 ʂɛ33 tsə53
49耳垂ɲi55qhʌ̱55sø55ʐø55nɛ33kɛ55lɛ33lɛ33-sə33-tsə33 ɲi55qhʌ̱55sø55ʐø55 nɛ33kɛ55lɛ33lɛ33-sə33-tsə33 ɲi55 qhʌ̱55 55 ʐø55 33 55 33 33 33 tsə33
50肋骨tsə33mɛ53 tsə33mɛ53 tsə33 53
51膽小jʌ55bʌ55tsə33tsɛ53 jʌ55bʌ55 tsə33tsɛ53 55 55 tsə33 tsɛ53
52臉盆na̱55ʁɔ̱55ʁa̱55-ʐʌ55phə~33tsə33 na̱55ʁɔ̱55ʁa̱55-ʐʌ55 phə~33tsə33 na̱55 ʁɔ̱55 ʁa̱55 ʐʌ55 phə~33 tsə33
53花盆me33tɔ̱55phə~33tsə33 me33tɔ̱55 phə~33tsə33 me33 tɔ̱55 phə~33 tsə33
54tɕhə33tsə53 tɕhə33tsə53 tɕhə33 tsə53
55葵花籽kwa̱55tsə33 kwa̱55tsə33 kwa̱55 tsə33
56ɦa̱33tsə53 ɦa̱33tsə53 ɦa̱33 tsə53
57tɕhy~33tsə53 tɕhy~33tsə53 tɕhy~33 tsə53
58這個ʌ55tsə53 ʌ55tsə53 ʌ55 tsə53
59道歉mə55ʐə55tə55tɕə33tsə33 mə55ʐə55 tə55tɕə33tsə33 55 ʐə55 55 tɕə33 tsə33
60那個ɦʌ55tsə33 ɦʌ55tsə33 ɦʌ55 tsə33
61鍋鏟tʂhɛ~55tsə33 tʂhɛ~55tsə33 tʂhɛ~55 tsə33
62零錢ta̱55jɛ55tsə33tsɛ53 ta̱55jɛ55 tsə33tsɛ53 ta̱55 55 tsə33 tsɛ53
63鳥籠ɦu55zə55lɔ̱~55tsə33 ɦu55zə55 lɔ̱~55tsə33 ɦu55 55 lɔ̱~55 tsə33
64jæ̱33tsə53 jæ̱33tsə53 jæ̱33 tsə53
65麝(獐)lʌ55tsə53 lʌ55tsə53 55 tsə53
66麝香lʌ55tsə53 lʌ55tsə53 55 tsə53
漢義切字分析76544322222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.83MB 0.019s | 材料如有冒犯通知即刪