提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·雅安
四川雅安石棉縣蟹螺鄉猛種村
1上半年ŋ·gə55lə55tshə55ləʳ55tsə53 ŋgə55lə55 tshə55lɚ55tsə53 ŋ·55 55 tshə55 ləʳ55 tsə53
2下半年zu55khwa55tshə55ləʳ55tsə53 zu55khwa55tshə55lɚ55tsə53 zu55 khwa55 tshə55 ləʳ55 tsə53
3從前i55zə55ŋ·gə55ləʳ53 i55zə55ŋgə55lɚ53 i55 55 ŋ·55 ləʳ53
4…以前ŋ·gə55ləʳ53 ŋgə55lɚ53 ŋ·55 ləʳ53
5ŋ·gə55ləʳ53 ŋgə55lɚ53 ŋ·55 ləʳ53
6公雞və33ləʳ55kə55n·dɛ53 və33lɚ55 kə55ndɛ53 33 ləʳ55 55 53
7刀背pu55ləʳ53 pu55lɚ53 pu55 ləʳ53
8剃鬚刀a33wa55ləʳ55tɕi53 a33wa55lɚ55tɕi53 a33 wa55 ləʳ55 tɕi53
9動身ɛ33thə33ləʳ53 ɛ33thə33lɚ53 ɛ33 thə33 ləʳ53
10半夜xu33ləʳ55khɛ53 xu33lɚ55khɛ53 xu33 ləʳ55 khɛ53
11廚房zɛ33ŋ·gu33thə33pə33ləʳ53 zɛ33ŋgu33 thə33pə33lɚ53 33 ŋ·gu33 thə33 33 ləʳ53
12圓珠筆khə33ləʳ33pə33zɛ53 khə33lɚ33 pə33zɛ53 khə33 ləʳ33 33 53
13堆(量詞)ti33m·bə33ləʳ53 ti33mbə33lɚ53 ti33 33 ləʳ53
14學校zə33n·də55zə55zə55pə55ləʳ53 zə33ndə55 zə55zə55 pə55lɚ53 33 55 55 55 55 ləʳ53
15壽命zɛ55ləʳ53 zɛ55lɚ53 55 ləʳ53
16年初ŋ·gə55ləʳ55tɛ55nə55ləʳ53 ŋgə55lɚ55 tɛ55nə55lɚ53 ŋ·55 ləʳ55 55 55 ləʳ53
17年底zə55khwa55tɛ55nə55ləʳ53 zə55khwa55 tɛ55nə55lɚ53 55 khwa55 55 55 ləʳ53
18影子n·dza33ləʳ53 ndza33lɚ53 dza33 ləʳ53
19往年ŋ·gə55ləʳ55ku55tsə53 ŋgə55lɚ55 ku55tsə53 ŋ·55 ləʳ55 ku55 tsə53
20放牛ŋɔ33ləʳ33mə33lə53 ŋɔ33lɚ33 mə33lə53 ŋɔ33 ləʳ33 33 53
21də55ləʳ53 də55lɚ53 55 ləʳ53
22日出nəʳ33ləʳ55ɛ33ti33-la53 nɚ33lɚ55 ɛ33ti33-la53 nəʳ33 ləʳ55 ɛ33 ti33 la53
23日落nəʳ33ləʳ55nu33lwa53 nɚ33lɚ55 nu33lwa53 nəʳ33 ləʳ55 nu33 lwa53
24月亮ləʳ55vɛ53 lɚ55vɛ53 ləʳ55 53
25月初ti33ləʳ55ŋ·gə55lə53 ti33lɚ55 ŋgə55lə53 ti33 ləʳ55 ŋ·55 53
26月底ti33ləʳ55thə33tɕhi53 ti33lɚ55 thə33tɕhi53 ti33 ləʳ55 thə33 tɕhi53
27月食ləʳ55vɛ55vɛ53khu33lə35jɯ53xɛ33n·də33sə53 lɚ55vɛ55vɛ53 khu33lə35jɯ53 xɛ33ndə33sə53 ləʳ55 55 53 khu33 35 53 33 33 53
28書本zə33n·də55ləʳ55pə55lə53 zə33ndə55 lɚ55pə55lə53 33 55 ləʳ55 55 53
29母雞(已下蛋)və33ləʳ55mi53 və33lɚ55mi53 33 ləʳ55 mi53
30每月ti33ləʳ55tɕhu55mu53 ti33lɚ55 tɕhu55mu53 ti33 ləʳ55 tɕhu55 mu53
31毛筆khə33ləʳ33pə33zɛ53 khə33lɚ33 pə33zɛ53 khə33 ləʳ33 33 53
32水池tɕɯ~33n·khwɛ33ləʳ53 tɕɯ~33nkhwɛ33lɚ53 tɕɯ~33 khwɛ33 ləʳ53
33滿月ti33ləʳ55khə33n·dʑi53 ti33lɚ55 khə33ndʑi53 ti33 ləʳ55 khə33 dʑi53
34ləʳ55ba55 lɚ55ba55 ləʳ55 ba55
35反芻wu55ləʳ53 wu55lɚ53 wu55 ləʳ53
36狐臭sə55ləʳ53 sə55lɚ53 55 ləʳ53
37小豬wu33ləʳ33tɕi53 wu33lɚ33tɕi53 wu33 ləʳ33 tɕi53
38蚊子塊tə55ləʳ53 tə55lɚ53 55 ləʳ53
39皺紋thə55ləʳ53 thə55lɚ53 thə55 ləʳ53
40石磨ləʳ33thɛ53 lɚ33thɛ53 ləʳ33 thɛ53
41ləʳ53 lɚ53 ləʳ53
42翅膀n·dzə55ləʳ55vɛ53 ndzə55lɚ55vɛ53 dzə55 ləʳ55 53
43肩胛骨phə33ləʳ53 phə33lɚ53 phə33 ləʳ53
44pə33ləʳ53 pə33lɚ53 33 ləʳ53
45tə55ləʳ53 tə55lɚ53 55 ləʳ53
46膀胱su33m·bɯ33ləʳ53 su33mbɯ33lɚ53 su33 33 ləʳ53
47菜油ji33tsa33ləʳ53 ji33tsa33lɚ53 ji33 tsa33 ləʳ53
48討喜(惹人愛)mə55ləʳ55tɕwɛ55sa55ŋa53 mə55lɚ55tɕwɛ55 sa55ŋa53 55 ləʳ55 tɕwɛ55 sa55 ŋa53
49vu33ləʳ53 vu33lɚ53 vu33 ləʳ53
50鋼筆khə33ləʳ33pə33zɛ53 khə33lɚ33 pə33zɛ53 khə33 ləʳ33 33 53
51鑰匙ku33tɕy33ləʳ53 ku33tɕy33lɚ53 ku33 tɕy33 ləʳ53
52鉛筆khə33ləʳ33pə33zɛ53 khə33lɚ33 pə33zɛ53 khə33 ləʳ33 33 53
53長(距離)ləʳ33ləʳ53 lɚ33lɚ53 ləʳ33 ləʳ53
54長袖gu55du55ləʳ33ləʳ53 gu55du55lɚ33lɚ53 gu55 du55 ləʳ33 ləʳ53
55魚鰭n·dzə55ləʳ53 ndzə55lɚ53 dzə55 ləʳ53
56və33ləʳ55vɛ53 və33lɚ55vɛ53 33 ləʳ55 53
57雞屎vu33ləʳ55sə53 vu33lɚ55sə53 vu33 ləʳ55 53
58小雞vu33ləʳ55tɕi53 vu33lɚ55tɕi53 vu33 ləʳ55 tɕi53
59雞爪vu33ləʳ55n·dza53 vu33lɚ55ndza53 vu33 ləʳ55 dza53
60雞肫vu33ləʳ55sə55sə53 vu33lɚ55sə55sə53 vu33 ləʳ55 55 53
漢義切字分析7654322222222211111111111111111111111111111111111111 滿111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.78MB 0.023s | 材料如有冒犯通知即刪