提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1下巴mə ɳi mə ɳi ɳi
2
3不會mə tə m·ȵaŋ mə tə mȵaŋ ȵaŋ
4不在mə tə tɕi mə tə tɕi tɕi
5不懂mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
6不知道mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
7不行mə tə z·ŋə mə tə zŋə ŋə
8不要緊mə tə s·tɕin mə tə stɕin tɕin
9不認識mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
10丟臉mə kɐ mə kɐ
11ra r·mə ra rmə ra
12侄女tshɐ mə tshɐ mə tshɐ
13l·mə lmə
14廚師tɕɐ mə tɕɐ mə tɕɐ
15起名l·mə kə p·tʂe[l] lmə kə ptʂel tʂe[l]
16只(去過一趟)thə mə thə mə thə
17名字r·mə rmə
18吹(氣)kə ʁ·mə[l] kə ʁməl ʁ·[l]
19吹火筒kə ʁ·mə s·cçie kə ʁmə scçie ʁ· cçie
20外甥女tshɐ mə tshɐ mə tshɐ
21女人r·ga[t] mə rgat mə ga[t]
22r·mə rmə
23害羞mə kɐ mə kɐ
24ȵa mə ȵa mə ȵa
25小刀p·tʂɿ zɿ ȵa mə ptʂɿ zɿ ȵa mə tʂɿ zɿ ȵa
26小山z·go ȵa mə zgo ȵa mə go ȵa
27小指tha ma ȵaŋ mə tha ma ȵaŋ mə tha ma ȵaŋ
28小板凳pan tən ȵaŋ mə pan tən ȵaŋ mə pan tən ȵaŋ
29小病ŋo ȵɐ mə ŋo ȵɐ mə ŋo ȵɐ
30小碗r·gɐ r·dʑi ȵa mə rgɐ rdʑi ȵa mə dʑi ȵa
31小舅ə ʁo ȵa mə ə ʁo ȵa mə ə ʁo ȵa
32小舅母nə nie ȵa ʁ·mə nə nie ȵa ʁmə nie ȵa ʁ·
33小路tɕɐ ȵa mə tɕɐ ȵa mə tɕɐ ȵa
34小雨mo ȵa mə mo ȵa mə mo ȵa
35尼姑tɕi mə tɕi mə tɕi
36成熟nə z·mə nə zmə
37毛蟲p·tʂhuŋ ku mə ve ptʂhuŋ ku mə ve tʂhuŋ ku ve
38沒有mə tə ruŋ mə tə ruŋ ruŋ
39mə tə ʁ·bu mə tə ʁbu ʁ·bu
40ʁ·mə ʁmə ʁ·
41火光ʁ·mə s·ve[ɣ] ʁmə sveɣ ʁ· ve[ɣ]
42火星ʁ·mə v·ziə ʁmə vziə ʁ· ziə
43火種ʁ·mə s·nə ʁmə snə ʁ·
44一點兒mə la zie mə la zie la zie
45烤火ʁ·mə nuŋ kə z·dun ʁmə nuŋ kə zdun ʁ· nuŋ dun
46熟(果)kə z·mə kə zmə
47瘦肉p·tɕɛ no mə tə tshə ptɕɛ no mə tə tshə tɕɛ no tshə
48碟子z·dier ȵa mə zdier ȵa mə dier ȵa
49算命tʂhə mə tʂhə mə tʂhə
50l·mə lmə
51綽號r·mə r·cçə rmə rcçə cçə
52翻跟頭ȵie mə la tsu tsu ȵie mə la tsu tsu ȵie la tsu tsu
53老太太r·ga l·mə rga lmə ga
54老姑娘r·kan mə s·ta rkan mə sta kan ta
55肉蛆p·tɕɛ no pə mə ptɕɛ no pə mə tɕɛ no
56臭蟲tɕa tə pə mə tɕa tə pə mə tɕa
57螢火蟲pə mə ʁ·mə pə mə ʁmə ʁ·
58pə mə pə mə
59pə mə ʁə rə v·dzə pə mə ʁə rə vdzə ʁə dzə
60蝌蚪tɕiə mə ŋ·ko r·to[k] tɕiə mə ŋko rtok tɕiə ŋ·ko to[k]
61蟋蟀miə ɬ·tha pə mə miə ɬtha pə mə miə ɬ·tha
62討厭(這人)mə tə r·kaŋ mə tə rkaŋ kaŋ
63許願s·mə lɐ[m] smə lɐm [m]
64說夢話rə r·mə rə rmə
65p·tɕha luŋ ȵa mə ptɕha luŋ ȵa mə tɕha luŋ ȵa
66s·mə χ·pa smə χpa χ·pa
67pa mə pa mə pa
68風箱kho l·mə kho lmə kho
69鬼火n·dʐe ʁ·mə ndʐe ʁmə dʐe ʁ·
漢義切字分析118843222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.79MB 0.093s | 材料如有冒犯通知即刪