提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1農民r·də m·khə rdə mkhə khə
2發冷ʂ·khu m·tɐ tə ʁr·də ʂkhu mtɐ tə ʁrdə ʂ·khu ʁr·
3可惜tə l·də tə ldə
4哪個to tɕan n·də to tɕan ndə to tɕan
5圈(動詞)kə r·də[l] kə rdəl [l]
6土地r·də rdə
7地界r·də zər rdə zər zər
8垃圾r·də[l] rdəl [l]
9山地rə n·gu r·də rə ngu rdə gu
10莊稼地la to[k] r·də ra la tok rdə ra la to[k] ra
11χ·ɕi r·də χɕi rdə χ·ɕi
12弓箭χ·ɕi r·də m·dɐ χɕi rdə mdɐ χ·ɕi
13tə l·də tə ldə
14搶劫ʁə vz·də ʁə vzdə ʁə vz·
15搶婚r·dʑa[v] ʁə vz·də rdʑav ʁə vzdə dʑa[v] ʁə vz·
16挖掘l·də nə pɐ lɐ ldə nə pɐ lɐ
17播種l·də ldə
18旱地r·də kro rdə kro kro
19果園ɕaŋ to r·də ra ɕaŋ to rdə ra ɕaŋ to ra
20柴刀r·də kə rdə kə
21水田krə r·də krə rdə krə
22渾濁rə ʁ·də[m] rə ʁdəm ʁ·[m]
23渾濁(水)rə ʁ·də[m] rə ʁdəm ʁ·[m]
24浪費r·də ma r·də rdə ma rdə ma
25nə n·də nə ndə
26rə ma ʁ·də[m] rə ma ʁdəm ma ʁ·[m]
27渣滓r·də[l] rdəl [l]
28煙絲tə va n·də r·ma tə va ndə rma va ma
29牛圈r·tɕie r·də ra rtɕie rdə ra tɕie ra
30r·də rdə
31種稻krə l·də tə vr·də krə ldə tə vrdə krə vr·
32種田l·də tə vr·də ldə tə vrdə vr·
33種菜tshie kə vz·də tshie kə vzdə tshie vz·
34秧田tshie r·də tshie rdə tshie
35粉末r·də l·ma rdə lma ma
36羊圈tshie r·də ra tshie rdə ra tshie ra
37ʁz·də ʁzdə ʁz·
38耙田l·də vən və[t] ldə vən vət vən [t]
39草藥s·man l·də[m] sman ldəm man [m]
40菜園tshie r·də ra tshie rdə ra tshie ra
41r·ɟjɐ n·də[k] rɟjɐ ndək ɟjɐ [k]
42la ʁ·də[ɣ] la ʁdəɣ la ʁ·[ɣ]
43ɕo ʁ·də[ɣ] ɕo ʁdəɣ ɕo ʁ·[ɣ]
44n·də r·ma ndə rma ma
45馬棚re r·də ra re rdə ra re ra
46鳥籠ʁ·bju z·də ra ʁbju zdə ra ʁ·bju ra
47雞窩χ·si vjua r·də ra χsi vjua rdə ra χ·si vjua ra
漢義切字分析5543222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.75MB 0.018s | 材料如有冒犯通知即刪