提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·康定
四川甘孜州康定市朋布西鄉江德村
1tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
2一千tɔ̱55n·tʂha̱55tʌ55lø33 tɔ̱55ntʂha̱55 tʌ55lø33 tɔ̱55 tʂha̱55 55 33
3一世mi55tshi55tʌ55lø53 mi55tshi55 tʌ55lø53 mi55 tshi55 55 53
4ɲi55lø33 ɲi55lø33 ɲi55 33
5三四個sɔ̱55lø55ʐʌ̱55lø53 sɔ̱55lø55ʐʌ̱55lø53 sɔ̱55 55 ʐʌ̱55 53
6上半年lø55ŋ·gø53 lø55ŋgø53 55 ŋ·53
7下半年lø55n·dʑø53 lø55ndʑø53 55 dʑø53
8身高lø33vø53 lø33vø53 33 53
9中學lø55tʂe53 lø55tʂe53 55 tʂe53
10ŋ·gə55lø33 ŋgə55lø33 ŋ·55 33
11奶頭nø33nø55ʁa̱55lø33 nø33nø55 ʁa̱55lø33 33 55 ʁa̱55 33
12ɴa̱55lø33 ɴa̱55lø33 ɴa̱55 33
13件(事量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
14pø55lø53 pø55lø53 55 53
15光頭ʁa̱55lø55tse33qa̱53 ʁa̱55lø55 tse33qa̱53 ʁa̱55 55 tse33 qa̱53
16兔唇ŋə55tsə55vʌ55lø53 ŋə55tsə55vʌ55lø53 ŋə55 tsə55 55 53
17ɕʌ55lø33 ɕʌ55lø33 ɕʌ55 33
18tɕhø55lø33 tɕhø55lø33 tɕhø55 33
19幾個ɦɛ33ti55lø33 ɦɛ33ti55lø33 ɦɛ33 ti55 33
20分(稱重量詞)kɛ55mɛ55tʌ55lø33 kɛ55mɛ55 tʌ55lø33 55 55 55 33
21劑(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
22勇敢mʌ33lø55sə33 mʌ33lø55sə33 33 55 33
23匹(馬量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
24ɦɛ33kø55lø33 ɦɛ33kø55lø33 ɦɛ33 55 33
25十一ɦɛ55ti33lø33 ɦɛ55ti33lø33 ɦɛ55 ti33 33
26十七ʁɔ̱33ɲi55lø33 ʁɔ̱33ɲi55lø33 ʁɔ̱33 ɲi55 33
27十三ʁɔ̱33sɔ̱55lø33 ʁɔ̱33sɔ̱55lø33 ʁɔ̱33 sɔ̱55 33
28十九ʁɔ̱33ŋ·gə55lø53 ʁɔ̱33ŋgə55lø53 ʁɔ̱33 ŋ·55 53
29十二ɦɛ55nə33lø33 ɦɛ55nə33lø33 ɦɛ55 33 33
30十五ɦa̱55ɴa̱55lø53 ɦa̱55ɴa̱55lø53 ɦa̱55 ɴa̱55 53
31十八ʁɔ̱33ɕʌ55lø33 ʁɔ̱33ɕʌ55lø33 ʁɔ̱33 ɕʌ55 33
32十六ʁɔ̱33tɕhi55lø33 ʁɔ̱33tɕhi55lø33 ʁɔ̱33 tɕhi55 33
33十四ʁɔ̱33ʐʌ̱55lø33 ʁɔ̱33ʐʌ̱55lø33 ʁɔ̱33 ʐʌ̱55 33
34lø53 lø53 53
35隻(狗量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
36嗉囊si55si55ki55lø33 si55si55 ki55lø33 si55 si55 ki55 33
37ʐʌ̱55lø33 ʐʌ̱55lø33 ʐʌ̱55 33
38元(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
39塊(皂量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
40坨坨肉n·dɔ̱55ŋ·gø33lø33 ndɔ̱55ŋgø33lø33 dɔ̱55 ŋ·33 33
41大年初一lø55sʌ55tshe55tɕi53 lø55sʌ55 tshe55tɕi53 55 55 tshe55 tɕi53
42隻(牛量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
43頭(豬量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
44ʁa̱55lø53 ʁa̱55lø53 ʁa̱55 53
45頭巾ʁa̱55lø55pa̱55ʐe53 ʁa̱55lø55pa̱55ʐe53 ʁa̱55 55 pa̱55 ʐe53
46頭疼ʁa̱55lø55tə55ŋe33 ʁa̱55lø55 tə55ŋe33 ʁa̱55 55 55 ŋe33
47子彈頭di33ɦu55ʁa̱55lø33 di33ɦu55 ʁa̱55lø33 di33 ɦu55 ʁa̱55 33
48學生lø55mɛ53 lø55mɛ53 55 53
49小學lø55n·tɕhʌ53 lø55ntɕhʌ53 55 tɕhʌ53
50肚子(小腹)və55lø55tɕe53 və55lø55tɕe53 55 55 tɕe53
51房頂m·bʌ33tʌ55ʁa̱55lø33 mbʌ33tʌ55ʁa̱55lø33 33 55 ʁa̱55 33
52年歲lø53 lø53 53
53年初lø55ŋ·gø53 lø55ŋgø53 55 ŋ·53
54年底lø55thɛ53 lø55thɛ53 55 thɛ53
55幢(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
56張(嘴量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
57張(桌量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
58jʌ33pu33gʌ55lø33 jʌ33pu33gʌ55lø33 33 pu33 55 33
59哪樣ɦɛ33tʌ55lø33 ɦɛ33tʌ55lø33 ɦɛ33 55 33
60患瘧疾və55lø55ŋɛ53 və55lø55ŋɛ53 55 55 ŋɛ53
61手錶tɕhə55n·tshø55khʌ55lø53 tɕhə55ntshø55 khʌ55lø53 tɕhə55 tshø55 khʌ55 53
62件(鎖量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
63腹瀉və55lø55ɦɛ55n·dʐe33 və55lø55 ɦɛ55ndʐe33 55 55 ɦɛ55 dʐe33
64拳頭ʐʌ55tshə33gʌ33lø33 ʐʌ55tshə33gʌ33lø33 ʐʌ55 tshə33 33 33
65教室lø55ɴ·qha̱53 lø55ɴqha̱53 55 ɴ·qha̱53
66pə33lø53 pə33lø53 33 53
67角(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
68煙頭ty55ʐɛ55ʁa̱55lø33 ty55ʐɛ55 ʁa̱55lø33 ty55 ʐɛ55 ʁa̱55 33
69牛軛ɦʌ55lø53 ɦʌ55lø53 ɦʌ55 53
70犁頭tɔ̱55ʁa̱55lø33 tɔ̱55ʁa̱55lø33 tɔ̱55 ʁa̱55 33
71獨輪車khʌ33lø55tʌ55lø53 khʌ33lø55 tʌ55lø53 khʌ33 55 55 53
72眼珠mi33kø55lø33 mi33kø55lø33 mi33 55 33
73眼白mi55kø55lø55tʂhø55tʂhø33 mi55kø55lø55 tʂhø55tʂhø33 mi55 55 55 tʂhø55 tʂhø33
74滾子khʌ33lø53 khʌ33lø53 khʌ33 53
75kə55lø53 kə55lø53 55 53
76籮筐kø55lø53 kø55lø53 55 53
77粒(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
78lø55tɕhɛ53 lø55tɕhɛ53 55 tɕhɛ53
79縫紉機khʌ33lø55tshə33pu33 khʌ33lø55tshə33pu33 khʌ33 55 tshə33 pu33
80肚子və55lø53 və55lø53 55 53
81肚痛və55lø55tə55ŋɛ33 və55lø55 tə55ŋɛ33 55 55 55 ŋɛ33
82背簍kə55lø53 kə55lø53 55 53
83腿肚mʌ33dø55vʌ55lø33 mʌ33dø55vʌ55lø33 33 55 55 33
84m·bʌ55lø53 mbʌ55lø53 55 53
85蜂王m·bʌ55lø55dʑʌ55pu33 mbʌ55lø55 dʑʌ55pu33 55 55 dʑʌ55 pu33
86蜂窩m·bʌ55lø55vu53 mbʌ55lø55vu53 55 55 vu53
87蜂蜜m·bʌ55lø55m·bø53 mbʌ55lø55 mbø53 55 55 53
88蜜蜂m·bʌ55lø53 mbʌ55lø53 55 53
89補藥lø55pu55ji33sy55-ʐʌ55-ɦɛ55me53 lø55pu55 ji33sy55-ʐʌ55-ɦɛ55 me53 55 pu55 ji33 sy55 ʐʌ55 ɦɛ55 me53
90穀子n·dʐə55lø53 ndʐə55lø53 dʐə55 53
91身體lø55pu53 lø55pu53 55 pu53
92車輪khʌ33lø53 khʌ33lø53 khʌ33 53
93輛(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
94間(量詞)tʌ55lø53 tʌ55lø53 55 53
95塊(鏡量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
96頂針di55lø53 di55lø53 di55 53
97顆(量詞)tʌ55lø33 tʌ55lø33 55 33
98顴骨m·bə55lø55tɕhɛ55ʐə33 mbə55lø55 tɕhɛ55ʐə33 55 55 tɕhɛ55 ʐə33
99風車mə55mə55khʌ55lø53 mə55mə55 khʌ55lø53 55 55 khʌ55 53
100雞內金u55ɣi55tø55kø55lø55tɕhə55ɕə55ʐə55m·bʌ33 u55ɣi55 tø55kø55lø55 tɕhə55ɕə55 ʐə55mbʌ33 u55 ɣi55 55 55 55 tɕhə55 ɕə55 ʐə55 33
101雞肫u55ɣi55tø55kø55lø33 u55ɣi55 tø55kø55lø33 u55 ɣi55 55 55 33
漢義切字分析1010655543332222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.83MB 0.019s | 材料如有冒犯通知即刪