提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·雅安
四川雅安石棉縣蟹螺鄉猛種村
1上去tə55sə53 tə55sə53 55 53
2下去nə33sə53 nə33sə53 33 53
3內臟雜碎ŋ·gwə55khwɛ55sə53 ŋgwə55khwɛ55sə53 ŋ·gwə55 khwɛ55 53
4mə53mə55sə55 mə53 mə55sə55 53 55 55
5絲瓜(無棱)sə55kwa55 sə55kwa55 55 kwa55
6khə33sə33ŋa33pə53 khə33sə33ŋa33pə53 khə33 33 ŋa33 53
7事情sə55zɛ53 sə55zɛ53 55 53
8人們və33ni33sə53 və33ni33sə53 33 ni33 53
9今日pɯ33sə53 pɯ33sə53 33 53
10件(事量詞)sə33tɛ55zɛ53 sə33tɛ55zɛ53 33 55 53
11全部bə33bə55sə53 bə33bə55sə53 33 55 53
12內傷tə33ta55sə53 tə33 ta55 sə53 33 ta55 53
13冰糖tu33thu33sə53 tu33thu33sə53 tu33 thu33 53
14凋謝thə33sə53 thə33sə53 thə33 53
15出去ɛ55sə53 ɛ55sə53 ɛ55 53
16出殯ku55sə53 ku55sə53 ku55 53
17初七ɲi33sə33tsə53 ɲi33sə33tsə53 ɲi33 33 tsə53
18初三sɔ33sə33tsə53 sɔ33sə33tsə53 33 33 tsə53
19初九ŋ·gə33sə33tsə53 ŋgə33sə33tsə53 ŋ·33 33 tsə53
20初二nə33sə33tsə53 nə33sə33tsə53 33 33 tsə53
21初五ŋwa33sə33tsə53 ŋwa33sə33tsə53 ŋwa33 33 tsə53
22初八ɕi33sə33tsə53 ɕi33sə33tsə53 ɕi33 33 tsə53
23初六tshə33sə33tsə53 tshə33sə33tsə53 tshə33 33 tsə53
24初十a55kɔ55sə55tsə53 a55kɔ55sə55tsə53 a55 55 55 tsə53
25初四də33sə33tsə53 də33sə33tsə53 33 33 tsə53
26刷牙sə33nɔ33wa53 sə33 nɔ33wa53 33 33 wa53
27前日lə55sə53 lə55sə53 55 53
28sə53 sə53 53
29叛徒a55sə55mə53 a55sə55mə53 a55 55 53
30可以ŋa33wu33sə53 ŋa33wu33sə53 ŋa33 wu33 53
31可憐sə55zə53 sə55zə53 55 53
32khə33ŋə33sə53 khə33ŋə33sə53 khə33 ŋə33 53
33後日wɔ55sə53 wɔ55sə53 55 53
34sə55ŋa53 sə55ŋa53 55 ŋa53
35呼氣sə55wa55lɔ53 sə55wa55lɔ53 55 wa55 53
36和尚sə33dʑə33wu53 sə33dʑə33wu53 33 dʑə33 wu53
37咽氣sə55va55thə33tsa53 sə55va55 thə33tsa53 55 va55 thə33 tsa53
38哈氣sə55va55tɔ55lɔ53 sə55va55tɔ55lɔ53 55 va55 55 53
39響屁sə35 sə35 35
40哪些dɛ55sə53 dɛ55sə53 55 53
41thə33ta33sə53 thə33ta33sə53 thə33 ta33 53
42大前日lə55sə55ŋ·gə55lɛ55tsə53 lə55sə55ŋgə55 lɛ55tsə53 55 55 ŋ·55 55 tsə53
43大後日li33sə53 li33sə53 li33 53
44大家bə33bə55sə53 bə33bə55sə53 33 55 53
45頭人(寨老)ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33 33 53
46頭巾sə33khə53 sə33khə53 33 khə53
47頭目ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33 33 53
48子女tshə55ŋe55sə53 tshə55ŋe55sə53 tshə55 ŋe55 53
49孕婦tshə55ŋə55du33zu55sə53 tshə55ŋə55 du33zu55sə53 tshə55 ŋə55 du33 zu55 53
50正確ŋa33sə53 ŋa33sə53 ŋa33 53
51工錢sə55ma55phə53 sə55ma55phə53 55 ma55 phə53
52乾辣椒xu55tɕu55tə33la55sə53 xu55tɕu55 tə33la55sə53 xu55 tɕu55 33 la55 53
53年輕ŋɛ33mɛ33sə53 ŋɛ33mɛ33sə53 ŋɛ33 33 53
54年輕人ŋɛ33mɛ33sə53 ŋɛ33mɛ33sə53 ŋɛ33 33 53
55虛弱ta33ka33sə53 ta33ka33sə53 ta33 ka33 53
56手紙sə33su33swa33pə33pha53 sə33su33swa33pə33pha53 33 su33 swa33 33 pha53
57打工sə55ma55da53 sə55ma55da53 55 ma55 da53
58拉屎sə33wu53 sə33wu53 33 wu53
59掏耳朵ni33sə33kwa33kwa53 ni33sə33kwa33kwa53 ni33 33 kwa33 kwa53
60放屁sə33pa53 sə33pa53 33 pa53
61教室tɕaɔ33sə55 tɕaɔ33sə55 tɕaɔ33 55
62整日ti33sə53 ti33sə53 ti33 53
63方便zi55wu55sə53 zi55wu55sə53 zi55 wu55 53
64日食nəʳ35lə53khu33lə35jɯ53xɛ33n·dzə33sə53 nɚ35lə53 khu33lə35jɯ53 xɛ33ndzə33sə53 nəʳ35 53 khu33 35 53 33 dzə33 53
65旱地də55vɛ53tə33la55sə53 də55vɛ53 tə33la55sə53 55 53 33 la55 53
66明日sɛ55sə53 sɛ55sə53 55 53
67昨日ji33sə53 ji33sə53 ji33 53
68晝夜xu33sə33tɕi53 xu33sə33tɕi53 xu33 33 tɕi53
69月食ləʳ55vɛ55vɛ53khu33lə35jɯ53xɛ33n·də33sə53 lɚ55vɛ55vɛ53 khu33lə35jɯ53 xɛ33ndə33sə53 ləʳ55 55 53 khu33 35 53 33 33 53
70木耙sə55pɛ53 sə55pɛ53 55 53
71李子sə55thə53 sə55thə53 55 thə53
72sə33tsə53 sə33tsə53 33 tsə53
73梅花ti33sə33mɔ33tɔ53 ti33sə33 mɔ33tɔ53 ti33 33 33 53
74樟樹sə33lɛ53 sə33lɛ53 33 53
75死(婉稱)lwa55sə53 lwa55sə53 lwa55 53
76thə33sə53 thə33sə53 thə33 53
77每日ti33sə55tɕhɯ55mɯ53 ti33sə55 tɕhɯ55mɯ53 ti33 55 tɕhɯ55 53
78汽油tɕɔ33tɯ35tu55n·du55pə55sə53 tɕɔ33tɯ35 tu55ndu55pə55sə53 tɕɔ33 35 tu55 du55 55 53
79流產thə33sə53 thə33sə53 thə33 53
80滾屎蟲zə33sə33m·bə33ta53 zə33sə33 mbə33ta53 33 33 33 ta53
81火夾sə55ŋ·gə53 sə55ŋgə53 55 ŋ·53
82點燃tə33n·dʑɛ55khə33sə53 tə33ndʑɛ55 khə33sə53 33 dʑɛ55 khə33 53
83熱鬧jɛ55wu55sə53 jɛ55wu55sə53 55 wu55 53
84牙痛sə33tə33ŋə53 sə33tə33ŋə53 33 33 ŋə53
85牙齒sə35 sə35 35
86狐臭sə55ləʳ53 sə55lɚ53 55 ləʳ53
87sə55ŋ·ge33 sə55ŋge33 55 ŋ·ge33
88田螺lɔ33sə55 lɔ33sə55 33 55
89申(干支)sə55pə53 sə55pə53 55 53
90電視tjɛ~35sə33 tjɛ~35sə33 tjɛ~35 33
91留(在)n·dʑi35sə53 ndʑi35sə53 dʑi35 53
92留(在)tɕi33sə53 tɕi33sə53 tɕi33 53
93瘋狗khu55tɔ55kwa55sə55lə53 khu55tɔ55kwa55sə55lə53 khu55 55 kwa55 55 53
94生病tə55ŋə55sə53 tə55ŋə55sə53 55 ŋə55 53
95病輕了ŋə55lə55tɛ33lɛ55ŋa33sə53 ŋə55lə55 tɛ33lɛ55 ŋa33sə53 ŋə55 55 33 55 ŋa33 53
96白天sə33tɕi53 sə33tɕi53 33 tɕi53
97白糖tu33thu33sə53 tu33thu33sə53 tu33 thu33 53
98他娘的!nɛ55mi33lɛ33sə53 nɛ55mi33lɛ33sə53 55 mi33 33 53
99石榴sə55ljɯ33 sə55ljɯ33 55 ljɯ33
100稀屎sə35 sə35 35
101筍乾du33tɕi55tə33la55sə53 du33tɕi55 tə33la55sə53 du33 tɕi55 33 la55 53
102篦子sə33n·də53 sə33ndə53 33 53
103精液m·bɔ55sə53 mbɔ55sə53 55 53
104tu33thu33sə53 tu33thu33sə53 tu33 thu33 53
105紅糖tu33thu33sə53 tu33thu33sə53 tu33 thu33 53
106結果khu33tɕu33sə53 khu33tɕu33sə53 khu33 tɕu33 53
107老實tu33tu55sə55sə53 tu33tu55sə55sə53 tu33 tu55 55 53
108考試khaɔ55sə33 khaɔ55sə33 khaɔ55 33
109耐用kwə33wu33sə53 kwə33wu33sə53 kwə33 wu33 53
110耳屎ɲi33sə53 ɲi33sə53 ɲi33 53
111手臂n·da55sə53 nda55sə53 da55 53
112lɔ33sə53 lɔ33sə53 33 53
113蝌蚪ma55sə55gəʳ55 ma55sə55gɚ55 ma55 55 gəʳ55
114褥子sə55vɛ53 sə55vɛ53 55 53
115象鼻la33m·bu55tɕhi55sə55m·bə53 la33mbu55tɕhi55 sə55mbə53 la33 bu55 tɕhi55 55 53
116走(親友)khə33thə33wa33ka33əʳ33la33sə33pə53 khə33thə33 wa33ka33 ɚ33la33 sə33pə53 khə33 thə33 wa33 ka33 əʳ33 la33 33 53
117近視眼tɕi~33sə55jɛ~53 tɕi~33sə55jɛ~53 tɕi~33 55 jɛ~53
118這些ɛ33sə53 ɛ33sə53 ɛ33 53
119sə53 sə53 53
120進去də55sə53 də55sə53 55 53
121那些(中指)thɛ55sə53 thɛ55sə53 thɛ55 53
122那些(更遠指)thɛ55sə53 thɛ55sə53 thɛ55 53
123那些(遠指)thɛ55sə53 thɛ55sə53 thɛ55 53
124bə33bə55sə55 bə33bə55sə55 33 55 55
125釘子sə55ti53 sə55ti53 55 ti53
126鉗子sə55ŋ·gə53 sə55ŋgə53 55 ŋ·53
127sə53 sə53 53
128鐵匠sə55tɕwə55mə53 sə55tɕwə55mə53 55 tɕwə55 53
129鐵鍋sə55ŋ·gu53 sə55ŋgu53 55 ŋ·gu53
130鐵錘sə55la55n·thɔ53 sə55la55nthɔ53 55 la55 thɔ53
131鍋巴ŋ·gə33sə53 ŋgə33sə53 ŋ·33 53
132鍋鏟sə33tɕɛ55mɛ53 sə33tɕɛ55mɛ53 33 tɕɛ55 53
133sə33ŋ·gɛ53 sə33ŋgɛ53 33 ŋ·53
134ma55ŋa55sə53 ma55ŋa55sə53 ma55 ŋa55 53
135錘子sə55lwa55n·thu53 sə55lwa55nthu53 55 lwa55 thu53
136門牙khwɛ33sə33mi53 khwɛ33sə33mi53 khwɛ33 33 mi53
137悶屁sə35 sə35 35
138頑皮khə33sə33ŋa55mə55m·bu53 khə33sə33ŋa55 mə55 mbu53 khə33 33 ŋa55 55 bu53
139食物n·dzə33pə33sə53 ndzə33 pə33sə53 dzə33 33 53
140餿tu33tɕu55sə53 tu33tɕu55sə53 tu33 tɕu55 53
141立刻ɕi55ɕi55vɛ55sə55 ɕi55ɕi55vɛ55sə55 ɕi55 ɕi55 55 55
142雞內金sə55sə55lə55m·bi53 sə55sə55lə55mbi53 55 55 55 bi53
143雞屎vu33ləʳ55sə53 vu33lɚ55sə53 vu33 ləʳ55 53
144雞肫vu33ləʳ55sə55sə53 vu33lɚ55sə55sə53 vu33 ləʳ55 55 53
145sə55m·bə53 sə55mbə53 55 53
146鼻洞sə55m·bu55lu53 sə55mbu55lu53 55 bu55 lu53
147鼻尖sə55m·bu55n·dzwa55n·dzwa53 sə55mbu55ndzwa55ndzwa53 55 bu55 dzwa55 dzwa53
148鼻屎ŋ·ga55sə53 ŋga55sə53 ŋ·ga55 53
149鼻涕ŋ·ga55sə53 ŋga55sə53 ŋ·ga55 53
漢義切字分析1097665544433333333333222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 便11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 餿11111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.89MB 0.023s | 材料如有冒犯通知即刪