提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·雅安
四川雅安石棉縣蟹螺鄉猛種村
1三腳架mə55sa53 mə55sa53 55 sa53
2上墳tɕhi55mə53 tɕhi55mə53 tɕhi55 53
3下巴mə55ni53 mə55ni53 55 ni53
4mə53mə55sə55 mə53 mə55sə55 53 55 55
5不會mə33ɲɯ53 mə33ɲɯ53 33 ɲɯ53
6不在mə55n·dʑi53 mə55ndʑi53 55 dʑi53
7不懂mə33swa53 mə33swa53 33 swa53
8不是mə55ni53 mə55ni53 55 ni53
9不知道mə33swa53 mə33swa53 33 swa53
10不行mə33thwa53 mə33thwa53 33 thwa53
11不認識mə33swa53 mə33swa53 33 swa53
12人醜mə55sa55ŋa53 mə55sa55ŋa53 55 sa55 ŋa53
13丟臉mə55sa55ŋa53 mə55sa55ŋa53 55 sa55 ŋa53
14乞丐mə33ɲu33wɯ53 mə33ɲu33wɯ53 33 ɲu33 53
15五月mə55ɲɛ53 mə55ɲɛ53 55 ɲɛ53
16侄女mə33za53 mə33za53 33 za53
17mə55ni53 mə55ni53 55 ni53
18偷盜ku33mə53 ku33mə53 ku33 53
19養(牲口)zə33tɕhə33mə53 zə33tɕhə33mə53 33 tɕhə33 53
20農民lu33wu33mə53 lu33wu33mə53 lu33 wu33 53
21幾個zə33mə55lɛ53 zə33mə55lɛ53 33 55 53
22mə33gə53 mə33gə53 33 53
23颳風mə55mə53 mə55mə53 55 53
24廚師zɛ33ŋ·gu33thə33mə53 zɛ33ŋgu33 thə33mə53 33 ŋ·gu33 thə33 53
25起名mə55ɛ55ki53 mə55ɛ55ki53 55 ɛ55 ki53
26叛徒a55sə55mə53 a55sə55mə53 a55 55 53
27可能(是他幹的)mə33ti53 mə33ti53 33 ti53
28颱風mə33mə33khwa53 mə33mə33khwa53 33 33 khwa53
29名字mə55lə53 mə55lə53 55 53
30後悔ma55ŋa55mə55na55la53 ma55ŋa55 mə55na55la53 ma55 ŋa55 55 na55 la53
31告訴khə33mə33tə53 khə33mə33tə53 khə33 33 53
32響雷mə55n·dwa53 mə55ndwa53 55 dwa53
33唱喪歌mə33də33m·bɔ53 mə33də33mbɔ53 33 33 53
34商人pu33ju55mə53 pu33ju55mə53 pu33 ju55 53
35喂(動物)tɕhi55mə53 tɕhi55mə53 tɕhi55 53
36喂草wu33tɕhi55mə53 wu33tɕhi55mə53 wu33 tɕhi55 53
37nə33ju55mə33phɛ53 nə33ju55 mə33phɛ53 33 ju55 33 phɛ53
38困倦ji33mə33ti33la53 ji33mə33ti33la53 ji33 33 ti33 la53
39土銃mə33n·thɛ53 mə33nthɛ53 33 thɛ53
40地震zu55lə55mə55lə53 zu55lə55mə55 lə53 zu55 55 55 53
41外傷mə55phi53 mə55phi53 55 phi53
42外孫女da33mə33za53 da33mə33za53 da33 33 za53
43外甥女zə33tɕi55mə33za53 zə33tɕi55mə33za53 33 tɕi55 33 za53
44失火mə33tə55n·du53 mə33tə55ndu53 33 55 du53
45頭人(寨老)ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33 33 53
46頭目ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33sə33mə53 ŋɛ33 33 53
47女人mə33za53 mə33za53 33 za53
48女兒mə33za33lə53 mə33za33lə53 33 za33 53
49女孩mə33za53 mə33za53 33 za53
50姊妹mə55da53 mə55da53 55 da53
51孫女da33mə33za53 da33mə33za53 da33 33 za53
52富人tə55mə53 tə55mə53 55 53
53mə33n·thɛ33lɔ53 mə33nthɛ33lɔ53 33 thɛ33 53
54小鍋ŋ·gu35mə35ma53 ŋgu35mə35ma53 ŋ·gu35 35 ma53
55尾巴mə33zɛ53 mə33zɛ53 33 53
56屠夫zə33ɕi33mə33lə53 zə33ɕi33mə33lə53 33 ɕi33 33 53
57山火mə55vɛ53 mə55vɛ53 55 53
58強盜ku33mə53 ku33mə53 ku33 53
59忘記thi33mə53 thi33mə53 thi33 53
60mə33ŋ·gu33thi53 mə33ŋgu33thi53 33 ŋ·gu33 thi53
61如何ɛ33mə55gu53 ɛ33mə55gu53 ɛ33 55 gu53
62哪樣ɛ33mə33tsə53 ɛ33mə33tsə53 ɛ33 33 tsə53
63害怕mə33na53 mə33na53 33 na53
64mə33di55tɕhi33di53 mə33di55tɕhi33di53 33 di55 tɕhi33 di53
65mə33tɕu53 mə33tɕu53 33 tɕu53
66成熟tə55mə53 tə55mə53 55 53
67打瞌睡ji33mə33thə53 ji33mə33thə53 ji33 33 thə53
68打雷mə55n·dwa53 mə55ndwa53 55 dwa53
69擺渡人phɔ55wu55tɕi55mə53 phɔ55wu55 tɕi55mə53 phɔ55 wu55 tɕi55 53
70放牛ŋɔ33ləʳ33mə33lə53 ŋɔ33lɚ33 mə33lə53 ŋɔ33 ləʳ33 33 53
71曬(太陽)mə33tɕi55thɛ55thɛ53 mə33tɕi55thɛ55thɛ53 33 tɕi55 thɛ55 thɛ53
72木匠pu55tɕhɛ55da55mə53 pu55tɕhɛ55 da55mə53 pu55 tɕhɛ55 da55 53
73木耳mə35 mə35 35
74松茸mə35 mə35 35
75mə33n·thɛ53 mə33nthɛ53 33 thɛ53
76模糊mə33tɛ33tɛ53 mə33tɛ33tɛ53 33 33 53
77母女mi35mə33za53 mi35mə33za53 mi35 33 za53
78毛線kə55mə53 kə55mə53 55 53
79沒有mə55n·dʑi53 mə55ndʑi53 55 dʑi53
80不曾mə55wu53 mə55wu53 55 wu53
81流浪人ki55ki55mə53 ki55ki55mə53 ki55 ki55 53
82渾濁(水)mə33tsɔ33ma53 mə33tsɔ33ma53 33 tsɔ33 ma53
83清明節ŋ·gu55tɕhi55mə53 ŋgu55tɕhi55mə53 ŋ·gu55 tɕhi55 53
84mə53 mə53 53
85火塘mə55lɯ53 mə55lɯ53 55 53
86火星mə55tɕhi53 mə55tɕhi53 55 tɕhi53
87火災mə33tə55n·dɯ53 mə33tə55ndɯ53 33 55 53
88火焰mə55dɯ53 mə55dɯ53 55 53
89火種mə55tɕhi53 mə55tɕhi53 55 tɕhi53
90火舌mə55dɯ53 mə55dɯ53 55 53
91火藥mə55dʑi53 mə55dʑi53 55 dʑi53
92火灰mə55dwa53 mə55dwa53 55 dwa53
93靈芝mə35 mə35 35
94mə55za53 mə55za53 55 za53
95mə33n·thɛ55 mə33nthɛ55 33 thɛ55
96mə55khə53 mə55khə53 55 khə53
97煙嘴jɯ55kɯ55mə53 jɯ55kɯ55mə53 55 55 53
98烤火mə55du53 mə55du53 55 du53
99熟(果)tə55mə53 tə55mə53 55 53
100父女gi35mə33za53 gi35mə33za53 gi35 33 za53
101父女倆gi35mə33za33 gi35mə33za33 gi35 33 za33
102犁把tɔ33mə53 tɔ33mə53 33 53
103理髮師a33ma55tɕi55mə53 a33ma55 tɕi55mə53 a33 ma55 tɕi55 53
104陌生人mə33swa55vu33ni53 mə33swa55 vu33ni53 33 swa55 vu33 ni53
105不必mə33gə53 mə33gə53 33 53
106看家狗khu55tɕu55lə55tɕa55n·də55mə33lə53 khu55 tɕu55lə55 tɕa55ndə55mə33lə53 khu55 tɕu55 55 tɕa55 55 33 53
107眼屎mə55kə55ni53 mə55kə55ni53 55 55 ni53
108眼淚mə55zə53 mə55zə53 55 53
109眼皮mə55lə55m·bi53 mə55lə55mbi53 55 55 bi53
110短(時間)gɛ33bɛ55ta55swa55mə33ni55 gɛ33bɛ55 ta55swa55 mə33ni55 33 55 ta55 swa55 33 ni55
111石匠əʳ33thɛ33ta33mə53 ɚ33thɛ33ta33mə53 əʳ33 thɛ33 ta33 53
112紅菌n·də33mə53 ndə33mə53 33 53
113紡線mə33ku53 mə33ku53 33 ku53
114線團mə33tɔ33kɔ53 mə33tɔ33kɔ53 33 33 53
115綽號mə55tɕɛ53 mə55tɕɛ53 55 tɕɛ53
116老天爺nə33n·khɛ55mə53 nə33nkhɛ55mə53 33 khɛ55 53
117耳環mə33tɕɛ53 mə33tɕɛ53 33 tɕɛ53
118膽小mə33na53 mə33na53 33 na53
119茶樹菇mə35 mə35 35
120蘑菇mə35 mə35 35
121mə33ta53 mə33ta53 33 ta53
122mə55kha53 mə55kha53 55 kha53
123蚯蚓ɲəʳ33mə33ta53 ɲɚ33mə33ta53 ɲəʳ33 33 ta53
124蜻蜓di~55di~55mə55 di~55di~55mə55 di~55 di~55 55
125裁縫lə55gɛ55kə33kɛ55mə53 lə55gɛ55 kə33kɛ55mə53 55 55 33 55 53
126討厭(這人)mə33gɛ53 mə33gɛ53 33 53
127討喜(惹人愛)mə55ləʳ55tɕwɛ55sa55ŋa53 mə55lɚ55tɕwɛ55 sa55ŋa53 55 ləʳ55 tɕwɛ55 sa55 ŋa53
128說夢話ji33tə33mə53 ji33tə33mə53 ji33 33 53
129小偷ku33mə53 ku33mə53 ku33 53
130赤膊əʳ33mə55la53 ɚ33mə55la53 əʳ33 55 la53
131趕馬人lu33tɕɔ55mə53 lu33tɕɔ55mə53 lu33 tɕɔ55 53
132mə55mə55nə55phwɛ53 mə55mə55 nə55phwɛ53 55 55 55 phwɛ53
133這樣ɛ55mə55tsə53 ɛ55mə55tsə53 ɛ55 55 tsə53
134造謠m·ba33ŋ·gwa33mə53 mba33ŋgwa33mə53 ba33 ŋ·gwa33 53
135那樣thɛ33mə55tsə53 thɛ33mə55tsə53 thɛ33 55 tsə53
136酒鬼vu55kwa55mə53 vu55kwa55mə53 vu55 kwa55 53
137鈍(刀)mə33n·dzwa53 mə33ndzwa53 33 dzwa53
138鐵匠sə55tɕwə55mə53 sə55tɕwə55mə53 55 tɕwə55 53
139銀耳mə35 mə35 35
140鍋煙灰ŋ·gə33mə53 ŋgə33mə53 ŋ·33 53
141閃電mə55le53 mə55le53 55 le53
142陌生mə33swa53 mə33swa53 33 swa53
143難看mə55sa55ŋa53 mə55sa55ŋa53 55 sa55 ŋa53
144難受mə33gɛ33ti53 mə33gɛ33ti53 33 33 ti53
145難過mə33gɛ33ti53 mə33gɛ33ti53 33 33 ti53
146mə55n·dwa53 mə55ndwa53 55 dwa53
147麵條mə33ta53 mə33ta53 33 ta53
148頑皮khə33sə33ŋa55mə55m·bu53 khə33sə33ŋa55 mə55 mbu53 khə33 33 ŋa55 55 bu53
149mə55mə53 mə55mə53 55 53
150風聲mə33mə55n·dwa55pə53 mə33mə55 ndwa55pə53 33 55 dwa55 53
151香菇mə35 mə35 35
152雞棕菌mə35 mə35 35
153黃鼠狼wu33mə53 wu33mə53 wu33 53
漢義切字分析12101094333333333332222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.9MB 0.02s | 材料如有冒犯通知即刪