提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語北·草登
四川阿垻州馬爾康市草登鄉科拉機村
1一定ʑi g·zə ʑi gzə ʑi
2中指di jɑ zə ru kə mɑ r·ɟjər di jɑ zə ru kə mɑ rɟjər di ru ɟjər
3刀背bə r·tɕu zə kɛ bə rtɕu zə kɛ tɕu
4ɑ zə won ɑ zə won ɑ won
5發脾氣tə x·zə[m] zu tə xzəm zu [m] zu
6叮咬wu zə tshi wu zə tshi wu tshi
7咱們ji ɟjə zə kə[m] m·di ji ɟjə zə kəm mdi ji ɟjə [m] di
8kɛ zə m·tsho[t] kɛ zə mtshot tsho[t]
9tshɛ zə tshɛ zə tshɛ
10小米s·mɛn brɛ zə smɛn brɛ zə mɛn brɛ
11zə zɛ[v] zə zɛv [v]
12山地zə n·go tɛ ji tɕɛ zə ngo tɛ ji tɕɛ go ji tɕɛ
13rɛ zə rɛ zə
14x·zə[v] m·bu kɑ lɛ[t] xzəv mbu kɑ lɛt [v] bu [t]
15捆绑kɑ zə grɑ kɑ zə grɑ grɑ
16收拾klə[p] dʐo[p] zə kləp dʐop zə klə[p] dʐo[p]
17木板kɛ ju zə[m] kɛ ju zəm ju [m]
18松香tɛ dʑu zə[p] tɛ dʑu zəp dʑu [p]
19樹根wo zə rɛ[m] wo zə rɛm wo [m]
20梅毒zə dʑɛ lɛ[t] zə dʑɛ lɛt dʑɛ [t]
21棉布bo s·mo rɛ zə bo smo rɛ zə bo mo
22火鐮ʁ·və zə ʁvə zə ʁ·
23熊膽brɛ ji s·kə zə brɛ ji skə zə brɛ ji
24zə mɑ khə zə mɑ khə khə
25肋骨tə zə nə[m] tshi tə zə nəm tshi [m] tshi
26脊椎tə zə kə tsə ru ru tə zə kə tsə ru ru tsə ru ru
27膀胱tɑ zə thɛ tɑ zə thɛ thɛ
28花邊mɛ to tə tɕhɑ zə mɛ to tə tɕhɑ zə to tɕhɑ
29bə[m] m·ȵjɑ kə zə[k] lɑ bəm mȵjɑ kə zək lɑ [m] ȵjɑ [k]
30zə ŋə ju zə ŋə ju ŋə ju
31蠶絲zə ʁju zə ʁju ʁju
32假裝kə ni ɕ·pə zə kə ni ɕpə zə ni ɕ·
33還願kə n·gə zə[v] kə ngə zəv [v]
34造謠kə zə s·kɛ tɕɛ kə zə skɛ tɕɛ tɕɛ
35閹(公豬)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
36閹(母豬)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
37閹(雞)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
38難看mɑ wɑ g·zə[k] mɑ wɑ gzək [k]
39雀斑n·bɑ zə tshɑ nbɑ zə tshɑ tshɑ
40麻布tɛ sɛ rɛ zə tɛ sɛ rɛ zə
漢義切字分析332211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.81MB 0.018s | 材料如有冒犯通知即刪